GEO-NET

geodezja, wyceny nieruchomości

 

Ceny opracowań geodezyjnych i operatów szacunkowych kalkulujemy indywidualnie
do celu i zakresu opracowania.


Przy kalkulacji cen opracowań geodezyjnych bazujemy na załączniku Nr 3
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek
wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków
niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu ( poz.508 z 2013 r.).

 

 

 Załącznik nr. 3