GEO-NET

geodezja, wyceny nieruchomości

 

Zestawienie zrealizowanych istotniejszych zamówień.


- scalenie pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w Otwocku - Jabłonnie,


- budowa i bieżąca obsługa składowiska odpadów komunalnych w Otwocku - Świerku dla Sater Otwock, oraz monitoring innych składowisk,


- realizacja umów w zakresie geodezji i gospodarki gruntami dla Urzędów Miast;. Otwocka, Józefowa i Starostwa Powiatowego w Otwocku,(mapy podziałowe, prawne, analizy geodezyjno-prawne nieruchomości, mapy pod drogi)


- geodezyjna obsługa w realizacji przekształceń własnościowych Otwockie Spółdzielni Mieszkaniowej,


- obsługa rozbudowy hali produkcyjnej MM PACKAGING w Józefowie,


- mapy podziałowe dla WAM,


- mapy prawne dla Agenci Rozwoju Przemysłu,


- mapy prawne dla PSE S.A.


- mapy prawne i obsługa inwestycji - IBJ w Świerku,


- wycena nieruchomości gruntowych i lokalowych dla Urzędu Miasta Otwocka.